wnioski Km

Wnioski Km - egzekucja należności niealimentacyjnych

 Wniosek o egzekucję należności niealimentacyjnych:

Wniosek - zlecenie poszukiwania majątku dłużnika art. 7971 kpc w zw. z art. 53a uoksie:
 
Oświadczenie o wyborze komornika - art. 8 uoksie: